Læreverket «Innføring i skatterett» (Gyldendal Akademisk) består av to bøker for 2016-2017:

 • Lars Fallan: “Innføring i skatterett 2016-2017”
 • Lars Fallan og Even Fallan: “Innføring i skatterett 2016-2017 studiebok”

I lærebøker som er på markedet over tid kan eventuelle feil korrigeres i senere opplag eller utgaver. Innenfor skatterett skjer det hvert år endringer i skatteregler og ikke minst i tilhørende satser. Det betyr at deler av teksten og hundrevis av talleksempler og oppgaver i dette læreverket må oppdateres årlig. Selv om forfatterne gjør sitt beste for å kvalitetssikre endringene, kan dessverre feil oppstå. Det kan medføre usikkerhet for studenter i en læringsprosess. Derfor ønsker vi løpende å legge ut informasjon om eventuelle feil som oppdages i læreverket. Vi setter pris på at forelesere og studenter gir oss tilbakemelding på e-post dersom dere oppdager (mulige) feil eller har andre kommentarer til læreverket. Ta kontakt på: larsfall[at]ntnu.no

Med hilsen Lars Fallan og Even Fallan


Følgende feil er oppdaget i læreverket for skoleåret 2016-2017:

 1. Læreboka s. 51 (eksempel nederst på sida):
  1. Den første lovhenvisningen i eksemplet skal være til § 2-32 første ledd. (I læreboka står det feilaktig: “Gevinsten på kr (2 000 000 – 25 000) = kr 1 975 000 er skattefri etter regelen i sktl. § 2-32 tredje ledd.”)
 2. Læreboka s. 111 (midt på sida):
  1. Verdien av sekundærbolig (annen bolig som skattyteren eier) og næringseiendom kan ikke verdsettes høyere enn 96 % av eiendommens dokumenterte omsetningsverdi. (I læreboka står det feilaktig 84 %.)
 3. Læreboka s. 113 (midt på sida):
  1. Ligningsverdien i eksemplet skal være kr 12 363 636. (I læreboka står det feilaktig kr 15 454 545.)
 4. Læreboka s. 418 (midt på sida):

  1. Ubenyttet skjermingsfradrag fra X6 (for de 75 aksjene i behold) = kr 225. (I læreboka står det feilaktig kr 0.)
  2. Skjermingsfradrag = kr 3 077. (I læreboka står det feilaktig kr 2 852.)
  3. Skattepliktig utbytte = kr 673 (I læreboka står det feilaktig kr 898.)
  4. Skattbar alminnelig inntekt i X7 blir påvirket på følgende måte: kr (525 + 673) * 1,15 = kr 1 378. (I læreboka står det feilaktig kr 1 637.)
 5. Studieboka s. 38, oppgave 3-9 a) (ca. 3/4 ned på sida):
  1. Trinnskatt = kr 8 643 (slik det også står, sum av trinn 1 til 3), mens tallet kr 3 497 som står tre linjer over skal strykes. Det skal ikke stå noe tall for samlet trinnskatt før den blir regnet ut.

 

Innførng i skatterett_2016-17 HovedbokInnføring i skatterett_2016-17_Studiebok