Det faglitterære fonds stipendkomite har gitt meg stipend for å skrive ei lærebok i bærekraftsrapportering. Les om det her. Det faglitterære fond er knyttet til Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.

Bærekraftsrapportering, samfunnsansvarsrapportering eller miljørapportering er foretaks rapportering om miljømessige, sosiale og økonomiske forhold. Det gjelder både hvordan samfunn og naturmiljø påvirker foretak og hvordan foretak påvirker samfunn og naturmiljø. Slik rapportering inkluderer dermed både finansiell og ikke-finansiell rapportering.

Boka vil omhandle både rapporteringspraksis, attestasjon av rapportering, reguleringer (lovkrav og standarder for rapportering og attestasjon) og bruk av informasjon, for flere ulike temaer innenfor miljø / samfunnsansvar / bærekraft. Boka er både profesjonsrettet (fokus på reguleringer og praksis) og akademisk (det profesjonsrettede stoffet understøttes av teori, forskningsresultater mv.).

Læreboka er i skriveprosess. Når utgivelsesdato er klar blir det informert her.

Spørsmål om boka kan rettes til even.fallan[at]pm.me.