Det faglitterære fonds stipendkomite har gitt meg stipend for å skrive ei lærebok i bærekraftsrapportering. Les om det her. Det faglitterære fond er knyttet til Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.

Bærekraftsrapportering, samfunnsansvarsrapportering eller miljørapportering er foretaks rapportering om miljømessige, sosiale og økonomiske forhold. Det gjelder både hvordan samfunn og naturmiljø påvirker foretak og hvordan foretak påvirker samfunn og naturmiljø. Slik rapportering inkluderer dermed både finansiell og ikke-finansiell rapportering.

Boka vil omhandle både rapporteringspraksis, attestasjon av rapportering, reguleringer og bruk av informasjon, for flere ulike temaer innenfor miljø / samfunnsansvar / bærekraft. Dette presenteres både teoretisk, med empiri fra forskning og gjennom beskrivelse av hvordan arbeid med rapportering skjer i praksis i foretak.

Læreboka er planlagt å være klar tidlig i høstsemesteret 2022.

Spørsmål om boka kan rettes til even.fallan[at]pm.me.