Mine kronikker om miljørapportering (rapportering om samfunnsansvar/ bærekraft) med mer:

 • 2021
  • “Skattedirektoratet: vindkraft har ikke vesentlige miljømessige og kulturelle virkninger (?)”
   • Kronikk som 2. november 2021 kommer i tidsskriftet “Revisjon og regnskap” (utgitt av Revisorforeningen)
   • I en dom av 11. oktober 2021 fant Høyesterett vindkraftanleggene i Storheia og Roan på Fosen i Trøndelag ulovlige. Anleggene bryter med FN-konvensjoner som beskytter samisk (reindrifts)kultur. Dommen, sammen med regjeringas Stortingsmelding som beskriver miljøvirkninger av vindkraft, bidrar til å underbygge argumentasjonen i en kronikk jeg har skrevet. (Kronikken er skrevet før dommen forelå, men nevner rettssaken.)
   • Skattedirektoratet foretar vurderinger av hvilke interessentgrupper som er potensielt relevante brukere av foretaks årsberetning og årsregnskap, når de behandler dispensasjonssøknader fra regnskapslovens språkkrav. Spørsmålet er om Skattedirektoratet tar høyde for at disse mediene er eneste lovpålagte kilder for offentlig tilgjengelig miljø-/bærekraftsrapportering.
   • I sin prinsipputtalelse og i sine vedtak (f. eks. for vindkraftforetak) tar Skattedirektoratet/skattekontorene kun hensyn til direkte finansielle interessenter som eiere og lignende. De tar reelt sett ikke hensyn til andre aktører som er interessenter på grunn av eksterne effekter, ,slik som miljøforhold, (samisk) kultur, sosiale og økonomiske forhold lokalt eller nasjonalt. Miljø, samfunnsansvar og bærekraft kan ikke reduseres til det som skjer innenfor foretaks porter. Disse begrepene er meningsløse uten å ta hensyn til eksterne virkninger. Dermed er også antall relevante interessentgrupper langt større enn for finansregnskapet. Dette vet selvsagt også Skattedirektoratet. Spørsmålet er om den relativt lave bevisstheten rundt miljø-/bærekraftsrapportering i samfunnet (og årsberetningens, årsregnskapets, regnskapslovens og regnskapsstandarden NRS 16s sentrale rolle i slik rapportering) har hindret direktoratet fra å se hele bildet i sin prinsipputtalelse og sine dispensasjonsvedtak?
   • Verdien av og hensynet til eksterne effekter og ditto interessenter for regnskap/rapportering burde i lang tid vært tydelig, for eksempel siden vi på 1980-tallet fikk krav til miljørapportering i regnskapsloven. Bevisstheten bør være enda tydeligere nå etter Høyesteretts avgjørelse. Kanskje var dommen skynd-deg-puffet som Skattedirektoratet trengte for å revurdere sitt syn i dispensasjonsvedtakene? Og hva mener Finansdepartementet som har delegert arbeidet med dispensasjonsvedtak til Skattedirektoratet?
 •  2020
 • 2017
  • “Enda flere rapporteringskrav, EY og Deloitte?”
   • Kronikk publisert i Dagens Næringsliv, 2017-12-15
   • Kronikken omhandlet lovregulering av miljørapportering, selskapers rapporteringspraksis på området og revisorers kontroll
   • 2017-12-22 svarte Harald Brandsås i Revisorforeningen med en kronikk i Dagens Næringsliv titulert “Ansvar i smått og stort”
 • 2008
  • “Verdiløs miljørapportering”
   • Kronikk publisert i Adresseavisen, 2008-05-02
   • Kronikken omhandler rapporteringspraksis blant børsnoterte selskaper på Oslo børs
 •  2007
  • “Shipping er miljøsinke”
   • Nyhetssak om min masteroppgave i Dagens Næringsliv, 2007-10-11
   • Om miljørapportering blant selskaper på Oslo børs
  • “Miljøtiltak og miljørapportering som konkurransefortrinn”
   • Innlegg i bladet Midtpunkt, nr. 5/2007.
  • “Ingen ny knutepunktfestival!”
   • Kronikken ble først publisert på Trondheim Underground Radios nettside i 2007 og 2007-11-26 ble den også publisert på Ballade.no etter forespørsel fra Ballade.
   • Kronikken omhandler Kulturdepartementets (og statsråd Trond Giskes) valg av Øyafestivalen som knutepunktfestival innen rock
   • Ballade.no ba Kulturdepartementet kommentere kronikken. Svaret fra departementet framgår nederst i nettsaken.
   • Trondheim Underground Radio (TUR) var en internettradio og nettforum som ble startet av Anders Lund, Even Fallan m.fl. i januar 2001. Nettradioen og særlig nettforumet ble et samlingssted for trønderske (rocke)musikere før andre virtuelle samlingssteder som Facebook mv. eksisterte. Nettformuet hadde i løpet av få år hundretusenvis av innlegg. TUR arrangerte også en del turneer andre steder i Norge for trønderske band/artister.