Innf├©ring i skatterett 2021-2022_forside

On this website you will find information about my academic publications.

Research papers: A list of my research papers and review articles, including PDFs of the final version of many of them.

Skatterett: Informasjon om læreverket “Innføring i skatterett” (Lars Fallan), som fra og med 2019 heter “Innføring i skatterett” (Lars Fallan, Even Fallan og Thomas Lund), utgitt på Gyldendal Akademisk. I tillegg til læreboka inneholder læreverket “Innføring i skatterett – studiebok”. Under fanen Skatterett vil du også finne informasjon om oppdagede feil i boka, noe som kan forekomme siden boka blir oppdatert i henhold til gjeldende skatteregler og -satser hvert år.

[In English: Information about a textbook in tax law for students in business administration, real estate and more.]

About: Brief information about my academic interests, contact information, and a short CV.