Gjennom mitt firma, Even Fallan ENK (org.nr. 995273888), blir jeg innleid til virksomheter for tjenester innen

 • bærekraftsrapportering
 • regnskap
 • økonomistyring
 • skatt

Dette gjelder både planlegging og videreutvikling av dagens rapportering og rutiner på overordnet nivå, bistand til praktiske oppgaver og datahåndtering i rapporteringsprosessen på mikronivå og også kompetanseheving (kurs/seminar).

Jeg har flere års erfaring fra både budsjett- og saksbehandlingsarbeid i offentlig forvaltning, arbeid med revisjon og regnskap i KPMG og rådgivning i bærekraftsrapportering fra eget firma.

Mine kunder er virksomheter i privat og offentlig sektor som søker å videreutvikle sin rapportering og rapporteringsprosesser:

 • Børsnoterte selskaper, finansforetak, andre privat eide selskaper, statlige etater, kommuner, kommunale virksomheter og revisorer

Vær velkommen til å ta kontakt dersom du ønsker bistand.

Når det gjelder det relativt nye området bærekraftsrapportering har jeg jobbet med virksomheters bærekraftsrapportering og rapporteringskrav for bærekraftsrapportering i vel to tiår. Dette inkluderer utdanning i bærekraftsrapportering fra Copenhagen Business School (CBS) og Norges Handelshøyskole (NHH). Forhåpentligvis merker mine kunder at modenhet i arbeid med bærekraftsrapportering har verdi. Tjenester på det området kan for eksempel være:

Etterlevelse av krav til bærekraftsrapportering i lover og standarder:

 • CSRD/ESRS
 • Regnskapsloven og NRS 16
 • Likestillings- og diskrimineringsloven
 • Åpenhetsloven
 • GRI
 • TCFD/TNFD
 • EUs bærekraftstaksonomi
 • ISSB
 • Kommuneloven
 • NSRS
 • GHG

God bærekraftsrapportering og hensiktsmessige rapporteringsprosesser:

 • Presentasjon av rapportering
 • Vesentlighet
 • Brukernyttig informasjon
 • Strategi og styring vs. rapportering
 • Dokumentasjon
 • Attestasjon / revisjon (bestilling av, forberedelse til og oppfølging etter  slike tjenester)
 • Ressursbruk i rapporteringsprosesser (effektiv ressursbruk og innsparingsmuligheter)
 • Konsistent og korrekt begrepsbruk
 • Hva kreves av god rapporteringspraksis utover etterfølgelse av rapporteringskrav
 • Unngåelse av grønnvasking

Bærekraftsrapportering er ikke nytt. De første rapporteringskravene i norsk lovverk kom på 1970-tallet, og selskaper som Shell har rapportert bærekraftsinformasjon i årsrapporten siden 1800-tallet. Over tid er det etablert både god og mindre god praksis for bærekraftsrapportering som virksomheter kan ha som rettesnor.

Hvis du ønsker å komme i kontakt med meg om oppdrag er min kontaktinformasjon:

Even Fallan
kontoradresse: Trondheim
epost: even.fallan[at]pm.me
mobil: du finner meg i 1881.no

Beste hilsner,
Even Fallan

 

CV:

Utdanning:

 • Copenhagen Business School (CBS):
  • Doktorgrad i bærekraftsrapportering (2013)
 • Norwegian School of Economics (NHH):
  • siviløkonom (1998) – siviløkonomoppgaven omhandlet bærekraftsrapportering
  • cand.merc. (2007) – cand.merc.-oppgaven omhandlet bærekraftsrapportering
 • Trondheim Økonomiske Høgskole

Arbeidserfaring i privat næringsliv (for profit):

 • Mitt eget selskap (2009-forts.)
 • KPMG AS (2005-2009)
 • Andre kortere engasjementer som lønnsmottaker (alfabetisk): AS Auditorium (Rockefeller og John Dee), Basale AS, F-Consult AS, Fesil ASA / Ila og Lilleby Smelteverk AS, TV2

Arbeidserfaring i offentlig forvaltning:

 • Kultur- og kirkedepartementet, inkl. Nordisk Ministerråd (2001-2005)
 • Norges musikkhøgskole

Arbeidserfaring ved universiteter (ansatt i hel- og deltidsstilling og engasjementer):

 • Høgskolen i Innlandet (2014-2021 i 100 % stilling, fortsatt i 20 % stilling)
 • Høgskolen på Vestlandet
 • NMBU
 • Nord Universitet
 • Norges Handelshøyskole (1998-2000)
 • Trondheim Økonomiske Høgskole, nå NTNU Handelshøyskolen (2010-2014)
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge

Arbeidserfaring i frivillig arbeid:

 • Bergen Realistforening
  • arrangør av konserter og populærvitenskapelige foredrag
 • Det Akademiske Kvarter
  • ordfører i representantskapet
 • Trondheim Underground Radio (internet radio ++ som startet i 2001)